Bibliography

“Det synliga” samtida fotografi Artipelag 2014. Text Jessica Höglund, Magnus Jensner, Niclas Östlind curators Artipelag. Translation english Gabriella Berggren, Hans Olsson.

“Brontëiaden” Sailorpress, Ystads konstmuseum 2013. Text “Incurvatus in se” Niklas Qvarnström författare. Translation français Jon Kjölstad.

“Still life/Work life,” Hasselblads Foundation 2013. Text  Dragana Vujanovic, Louise Wolthers curators Hasselblad foundation. Translation english Gabriella Berggren, Magnus Nordén.

“Antichambre”, Sailorpress/Hasselblad foundation 2011. Text “Inför lykta dörrar” Dragana Vujanovic curator Hasselblad foundation.

“Antichambre Marie Andersson , Sailorpress 2010” Text  “Testet” PerEngström författare,  “Som om lif och dikt blandats”Anna Johansson curator,  “Till fotografins lov” Niclas Östlind curator. Translation english Rchard G Carlsson, translation français Jon Kjölstad.

“Un histoire à soi” Centre d´art contemporain, Noisy le Sec Paris 2007. Text Anna Johansson curator, Marie Cozette commisaire indépendante. Translation français Gunilla Ribaucourt, Translation english John Tittensor.

“Marie Andersson” Galleri Magnus Åklundh 2004. Text Gertrud Sandquist. Translation english Mike Garner.

“Finsk-Ryska bageriet” 2002 Artiste´s book inom projektet Roll-on (publikation 53). Text Lisbeth Grägg, Marie Andersson